Whiteboard – Den helt rigtige model til dit daglige brug

Whiteboard på gul væg

Et whiteboard er ikke altid så nem en beslutning at træffe som det lyder. Der er forskellige kvaliteter, alt afhængig af materiale, og dertil pris. Derudover er der også forskellige modeller, og brands. Skal dit whiteboard være vendbar eller mobilt, skal det hænge på væggen eller være fleksibelt, så det kan placeres forskellige steder afhængig af hvilken sammenhæng man vil benytte tavlen i.

Whiteboards triumferede op igennem 1990’erne, da der var et højt fokus på børnenes helbred i skolerne, hvor der ved brug af de almindelige tavler forekom støv og kridtstøv. Whiteboards løser netop dette problem, samt muligheden for, at flere kan slette gammelt og skrive nye ting, samt er mere fleksibelt, da nogle whiteboards er på hjul og derfor kan flyttes, hvorimod kridttavler oftest hænger fast på væggene.

Whiteboards benyttes også ofte i sammenhæng med kontorer, hvor mange inddrager disse tavler ved møder eller pitches. Tavlerne er gode, fordi de rengøres nemt og hurtigt. Flere kan skrive på dem samtidigt og man kan bruge forskellige farvede tusser, så man kan holde styr på hvem der skriver hvad, eller hvad der hører til hvor.

Som sagt findes disse tavler i forskellige varianter. Der er whiteboards som hænger på væggen, hvilket kan være godt, hvis man ønsker en fast placering til sine tavler som samtidigt ikke fylder så meget i lokalet. Hvis der ønskes flytbare tavler, er der hertil to forskellige modeller. Den ene er vendbar, hvilket vil sige at man kan skrive på begge sider. Dette er smart hvis man er flere der skal deles om et whiteboard, men har hver sine projekter i gang. Man kan også skrive på den ene side, og når den er udfyldt vende tavle om, uden at flytte stativet, for dernæst at skrive videre på den anden side. Den anden variant er mobile whiteboards. Disse har kun tavle på den ene side, men kan stadig flyttes rundt. Disse tavler er populære til dem, der ikke ønsker flere tavler, da det kan give forvirring, hvis man er flere der benytter denne tavle eller har flere store projekter i gang. Begge disse to whiteboards er fastsat på stativer, der har hjul til. Dertil kan disse flyttes rundt til forskellige lokationer, samtidigt kan disse hjul låses, hvis man har fundet den rette placering og ikke ønsker at den flytter sig, imens man er i gang med at skrive på den.

Rengøring af whiteboards

Det smarte ved whiteboards er, at man hurtigt kan tørre det af, som man har skrevet, og starte på ny igen. Dog finder mange ud af, at efterhånden som tavlerne bliver brugt og tørret af og derefter bliver brugt igen, får mange pletter eller skygger, der hvor der er blevet skrevet. Det er der mange der finder frustrerende, da ideen med et whiteboard er at det man skriver kan ses tydeligt, eftersom det bliver skrevet på hvid baggrund. Til mange whiteboards hører der ofte en magnetisk tavlevisker med, som kan hænge fast på tavlen, så brugeren hurtigt kan viske ud. Denne tavlevisker bliver efterhånden slidt og dens overflade forringes af tidligere brug, især hvis man har tørret tavlen ren før den brugte tusch er nået at tørre.

Det bedste udgangspunkt for en af disse tavler er at rengøre den til at starte med, dog skal man være obs på hvilket materiale den er lavet af, da de forskellige materialer reagere forskelligt afhængigt af hvilke rengøringsmiddel man benytter.

Det er også en god ide at rengøre tavlen med jævne mellemrum, alt afhængigt af hvor ofte den bliver benyttet. Følg her producentens anbefalinger for hvilket rengøringsmiddel din tavle har bedst af. Er du også en af dem, som er kommet til at benytte en permanent tusch til din tavle, er der også gode råd for det. Benyt acetone for fjernelse heraf og tavlen vil blive som ny igen.

Har du koll på kryckor?

overcoming-1673170_1920

Oavsett om man råkat ut för en tillfällig skada eller lever med en funktionsnedsättning, så kan olika hjälpmedel för att ta sig fram vara otroligt viktiga. Exempel på sådana rörelsehjälpmedel kan vara alltifrån kryckor och käppar till rullatorer och rullstolar.

Vid en tillfällig skada såsom ett brutet ben så får man oftast kryckor från vårdcentralen som man sedan lämnar tillbaka efter läketiden är över. Mindre barn kan ha problem med att balansera med hjälp av kryckor och kan då istället få en rullator på remiss.

För människor med funktionsnedsättning så handlar det däremot om ett behov av mer långsiktiga hjälpmedel. Hjälpmedel kan delas upp efter olika kategorier och det är olika instanser (såsom sjukvården uppdelat i landsting/regioner/kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, skolor etc.) som har ansvar beroende på kategori:

  • Hjälpmedel för det dagliga livet
  • Arbetshjälpmedel
  • Skolhjälpmedel
  • Fritidshjälpmedel
  • Egenansvarsprodukter

Bedömningen görs av en förskrivare, som du får genom att besöka vårdcentralen och kanske därefter genom en remiss vidare. I bedömningen avgörs alltså om det är ett hjälpmedel som behövs i det dagliga livet, exempelvis för att andas, äta och röra sig, eller om det kanske bara behövs på fritiden.

Efter det gäller det att prova ut rätt hjälpmedel. För rörelsehjälpmedel som exempelvis kryckor och rullatorer är det viktigt att de får provas i den miljö där de faktiskt ska användas. Då kan man få låna med sig det hem. För vissa hjälpmedel, som exempelvis rullstolar, kan det krävas några övningstillfällen genom sjukvården där man får lära sig att manövrera rullstolen.

Det finns ofta många olika varianter och varumärken att välja på, men förskrivaren kommer i första hand rekommendera något från det upphandlade utbudet. Detta hjälpmedel är då oftast ett lån.

I vissa regioner kan man däremot få möjligheten att fritt välja hjälpmedel, vilket betyder att man får en viss summa att själv köpa hjälpmedel för. Då kan man exempelvis lägga till lite själv och välja ett dyrare hjälpmedel än vad man annars skulle ha fått. Det finns flera butiker, utställningar och webbutiker som säljer rörelsehjälpmedel.

Ibland bedömer förskrivaren att behovet av hjälpmedel inte är tillräckligt stort, eller att produkten räknas som en egenansvarsprodukt, och då får man bekosta det helt själv. Det gäller till exempel ofta käppar. Då kan man vända sig direkt till en sådan tidigare nämnd leverantör, antingen en fysisk butik eller en online-butik.

Dessa leverantörer har ofta ett bredare utbud, vilket är en fördel. Det kan till exempel röra sig om käppar eller kryckor i olika färger, av olika material (till exempel lättviktskryckor av aluminium) samt tillbehör såsom halkskydd och gummifötter som förenklar i vardagen. Har man en käpp kan det till exempel vara väldigt skönt att ha ett tillbehör som gör att du kan ställa ifrån dig den utan att behöva luta den mot något.

Speciellt under våra kalla årstider när det är både blött och halt ute gäller det att sätta säkerheten framför allt och använda rörelsehjälpmedel om man har behov av det. De hjälper en att hålla balansen och ta sig fram på ett tryggt sätt, vilket vi alla borde värdera högt.