Har du koll på kryckor?

overcoming-1673170_1920

Oavsett om man råkat ut för en tillfällig skada eller lever med en funktionsnedsättning, så kan olika hjälpmedel för att ta sig fram vara otroligt viktiga. Exempel på sådana rörelsehjälpmedel kan vara alltifrån kryckor och käppar till rullatorer och rullstolar.

Vid en tillfällig skada såsom ett brutet ben så får man oftast kryckor från vårdcentralen som man sedan lämnar tillbaka efter läketiden är över. Mindre barn kan ha problem med att balansera med hjälp av kryckor och kan då istället få en rullator på remiss.

För människor med funktionsnedsättning så handlar det däremot om ett behov av mer långsiktiga hjälpmedel. Hjälpmedel kan delas upp efter olika kategorier och det är olika instanser (såsom sjukvården uppdelat i landsting/regioner/kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, skolor etc.) som har ansvar beroende på kategori:

  • Hjälpmedel för det dagliga livet
  • Arbetshjälpmedel
  • Skolhjälpmedel
  • Fritidshjälpmedel
  • Egenansvarsprodukter

Bedömningen görs av en förskrivare, som du får genom att besöka vårdcentralen och kanske därefter genom en remiss vidare. I bedömningen avgörs alltså om det är ett hjälpmedel som behövs i det dagliga livet, exempelvis för att andas, äta och röra sig, eller om det kanske bara behövs på fritiden.

Efter det gäller det att prova ut rätt hjälpmedel. För rörelsehjälpmedel som exempelvis kryckor och rullatorer är det viktigt att de får provas i den miljö där de faktiskt ska användas. Då kan man få låna med sig det hem. För vissa hjälpmedel, som exempelvis rullstolar, kan det krävas några övningstillfällen genom sjukvården där man får lära sig att manövrera rullstolen.

Det finns ofta många olika varianter och varumärken att välja på, men förskrivaren kommer i första hand rekommendera något från det upphandlade utbudet. Detta hjälpmedel är då oftast ett lån.

I vissa regioner kan man däremot få möjligheten att fritt välja hjälpmedel, vilket betyder att man får en viss summa att själv köpa hjälpmedel för. Då kan man exempelvis lägga till lite själv och välja ett dyrare hjälpmedel än vad man annars skulle ha fått. Det finns flera butiker, utställningar och webbutiker som säljer rörelsehjälpmedel.

Ibland bedömer förskrivaren att behovet av hjälpmedel inte är tillräckligt stort, eller att produkten räknas som en egenansvarsprodukt, och då får man bekosta det helt själv. Det gäller till exempel ofta käppar. Då kan man vända sig direkt till en sådan tidigare nämnd leverantör, antingen en fysisk butik eller en online-butik.

Dessa leverantörer har ofta ett bredare utbud, vilket är en fördel. Det kan till exempel röra sig om käppar eller kryckor i olika färger, av olika material (till exempel lättviktskryckor av aluminium) samt tillbehör såsom halkskydd och gummifötter som förenklar i vardagen. Har man en käpp kan det till exempel vara väldigt skönt att ha ett tillbehör som gör att du kan ställa ifrån dig den utan att behöva luta den mot något.

Speciellt under våra kalla årstider när det är både blött och halt ute gäller det att sätta säkerheten framför allt och använda rörelsehjälpmedel om man har behov av det. De hjälper en att hålla balansen och ta sig fram på ett tryggt sätt, vilket vi alla borde värdera högt.