Billige a-kasser – sådan gør du

ER du på jagt efter billige a-kasser

B2B SALG har lidt andre facetter end traditionelt websalg. Jeg vil her belyse nogle af de facetter, dog uden at gå meget i dybden med dem. Forhåbentlig kan det sætte gang i nogle konstruktive tanker, hvis du selv sidder med b2b-salg:

  • Konverteringsraten for B2B er oftest lavere, så lad være med at sammenligne med en b2c-webshop, der sælger det samme.
  • Moms-problematikken. Hvordan vil du beskrive om din vare er med eller uden moms? Hvordan vil du kommunikere, at du lægger moms på fakturaen?
  • Forretningsbetingelserne er oftere læst end i b2c-regi. Så de skal sidde lige i skabet, og ikke være en lang juridisk tekstvæg, men et brugbart, let læseligt og overskueligt dokument.
  • Købsbeslutningen er oftest længere, såkaldt lag-time. Derfor skal være med i beslutningslister, som Bureaubureau.dk og lister over billige a-kasser.
  • Mange gange er der flere personer involveret i beslutningen, så man både skal kommunikere i værdi til den reelle beslutningstager-målgruppe og en proxi-beslutningstager-målgruppe.
  • Betaling med Dankort kan være besværliggjort, da man selvom man har indkøbsrettigheder, ikke nødvendigvis har et firmakort. Understøt derfor altid faktura.
  • Sidst men ikke mindst, så er ordrerne ofte større i b2b-salg og præget af rammeaftaler. Dvs. at der kan være behov for, at man kan tilknytte en rabat til en bestemt brugerkonto.

 

 

Sådan finder du a-kasser

BLACK HAT UX er nok et nyt begreb for mange. Hvis du har arbejdet med SEO kender du formentlig begrebet Black hat SEO, som refererer til nogle af de dirty tricks, som kan manipulere dig højere op i søgeresultaterne på søgemaskinerne. Black hat SEO er et lånebegreb fra IT-programmering, hvor black hat refererer til personer som hacker. Ligeledes kan man, med onlinesalg for øje, lave nogle finter, som kan være i en ”etisk gråzone”. Nogle eksempler på manipulerende tiltag, som du formentlig allerede kender eller benytter, er den fremhævede pakke, som får et ribbon, hvor der står ”bedst til prisen” eller ”mest populære”. Er den nu også den mest populære? Mange der arbejder med konverteringsoptimering bruger også testimonials/brugeranmeldelser til skabe tryghed og derved skabe øget salg og konvertering.

Men i den mere kulørte ende, findes der også nogle andre tricks. Et psykologistudie påviste, at objekter, som bevæger sig langsomt, drager øjet. Dette kan du fx bruge i dit design i form af gif-animationer. Lav en flot gif-animation, hvor dit logo roterer ganske langsomt, eller købeknappen står og pulserer ganske svagt. Dette kan være nyttigt, hvis du på salgssiden har mange samtidig elementer, der slås om opmærksomheden. Du kan også benytte denne teknik på bannere, som jo sjældent får meget opmærksomhed kva fænomenet.

Begrebet lode-stars er lidt relateret. Men hvor de langsomme animationer er helt åbenlyse, så er lode-stars (ledestjerner) skjulte animationer, som ligger i et frekvensinterval, hvor øjet lige akkurat kan tiltrækkes af det, men man ikke kan se det umiddelbart. Det udspringer af marketingbegrebet ”Subliminal Advertising” og kendes nok bedst for de biografreklamer, Coca Cola lancerede i 1957. Her viste Coca Cola små mikroglimt af sodavand. Publikum gik herefter ud i pausen og købte en Cola. Det var dengang man skulle skifte båndspole, og der altid var pauser i spillefilm, når man var i biografen. Denne manipulerende reklame røg direkte ind i seernes underbevidsthed og skabte et påviseligt og udtalt positivt købsmønster. I dag er disse biografreklamer ulovlige. Kategorien af skjulte reklamer takseres som dårlig markedsføringsskik, men er kun i begrænset omfang ulovligt. På nettet er der, mig bekendt, ikke nogen lovgivning for subliminal markedsføring. Du vil måske synes det er amoralsk, og jeg vil heller ikke opfordre til at lave subliminale beskeder. Men brug dette som et støtteværktøj til at skabe fokus på de knapper og call-2-actions, som er vigtige for dit salg. Du kan fx lave en grafik i flash eller en gif-animation, hvor du arbejder med at, der fremkommer en pil, hvert 24-25. frame / sek.

Dark patterns har samlet en lang række eksempler på det som de selv kalder Dark Patterns: ”Dark Patterns are User Interfaces that are designed to trick people”.

Hvorfor er nogle a-kasser billige?

BB-TESTS er en valideringstest, som man bruger som baseline for en AB-tests. Hvis du eller dit bagland har bekymringer omkring validiteten af en splittest, så er BB-testen glimrende til at overbevise omverdenen om, hvorfor en test skal køre i en tilpas lang periode for at opnå validitet nok. BB-testen tester to helt ens sider op mod hinanden med et 50/50 split. Derved bør begge sider jo performe nøjagtig lige godt. Men den skal i mange tilfælde køre overraskende længe før, at man opnår tilstrækkelig statistisk signifikans til, at de er helt jævnbyrdige. Hvis den ene outbattler den anden med f.eks. 5 %, så skal man enten:

  • Lad den køre længere, så man ved hvornår man tidligst opnår validitet.
  • Finde et andet konverteringspunkt med mere volumen, så man hurtigere kan opnå validitet.
  • Korrigere fremtidige splittest med +-5%.

Uden BB-testen, så havde man ikke vidst om det var en konverteringsårsag eller en statistisk varians, som udgjorde en stigning eller fald i ens split-test. I et lille land som Danmark er det faktisk meget få websites, som har konverteringer nok til at kunne arbejde intensivt med split-test. For mange virksomheder skal testen rulle i fx 2-3 måneder, før der er nok salg eller konverteringer igennem. Og med et delay (lag) på 2-3 måneder mellem hver test, så bliver det aldrig en primær driver i ens optimeringsarbejde. Man kan naturligvis køre flere tests på andre områder af ens website, men de kan påvirke hinanden og gøre begge testresultater ubrugelige.

Man kan godt køre flere samtidige split-tests, så længe man er sikker på, at de ikke påvirker hinanden.

Usability wikipedia fra A-Z

7 +- 2 reglen

Handler om begrebet chunking, der har med korttidshukommelsen af gøre. Hjerne og hukommelse hos mennesker kan ikke overskue og korttidslagre mere end 7 samtidig områder. Derfor bør menuhierarkier som ofte tilgåes i et interaktionsforløb optimalt have 7 enheder. Det kan være globale menuer på hjemmesider, produktkategorier eller primærnavigationen i computerspil. Menneskers forskellighed eller distraherende interaktionsomstændigheder kan ændre chuncking limit, så derfor har reglen et spænd på + – 2 afhængig af brugskontekst og målgruppe.

Adfærdsobservering

Accessability (se tilgængelighed)

AOI (ares of interests)

Analyse af hjemmeside

A-B-Test

I en A-B-Test afprøver man hypoteser og effekten af en given grænseflade. Via tracking og logfilsanalyser kan man se om A-testen eller B-testen performede bedst og på den måde optimere sin hjemmeside. Dette er i sagens natur lettere på internettet, hvor der er mange brugere og tracking er muligt. Jo flere testbrugere jo bedre resultater. Dette lægger sig ind under udviklingsparadigmet udforskende design også kaldet afprøvende design. I modsætning til multivariant testing, så ændres kun et parameter i hver testrunde.

Alan Cooper

Behaviorial targeting

Bobbytest

En Bobbytest er en vurdering af tilgængeligheden af et website. Bobbytesten eksekveres via et automatiseret valideringsværktøj. Er baseret på W3C’s retningslinier.

Briantest

En briantest kaldes også en Crashtest. Testen omfatter at man forsøger at stresse eller chrashe løsningen. Det omfatter både simultane brugere, mini-hacking, cashed-crashes, simultane forespørgsler, odd-interaktions, absurde browserindstillinger mv.

Bannerblindhed

Et fænomen opstået blandt bruger på internettet, som bliver irreterede over irrelevante bannerreklamer. Med tiden udvikler erfarne internetbrugere et filter når de scanner et website for indhold, hvorved det let finder relevant indhold. Det betyder at selv bannere med central placering bliver overset.

Brugervenlighed

Brugerfjendtlighed

Et begreb brugt i spøg blandt usabilityfolk om systemer der er meget U-brugervenlige. Brugervæmlighed er også hørt i mængden.

Brugervenlighedstest

Brugertest

En brugertest er som ordet angiver en test med en bruger og bruger i usabilitykontekster i mange sammenhænge. I erhvervslivet er en brugertest dog = en Tænke-højt-test.(læs mere under Tænke-højt-test)

Brugerpanel (se webpanel)

Bedst på nettet

Brugercentreret design

Brugergrænseflade

En brugergrænseflade er en grafisk fremstilling af de valg brugeren skal træffe og de informationer som bruger bliver præsentere for i et IT-system.

Brugerpsykologi

Brugerinddragelse

Brugsglæde

Brugskonteksten

Brugskonteksten er de omkringliggende omstændigheder, der har direkte eller indirekte indvirkning på brugervenligheden af et system. Det kan være støjende omgivelser, tidspres, men også en tv-reklame eller et banner.

Cultural probes

Call2action

En call2action eller call to action er et begreb, som dækker over handlingsredskaber til brugerne. Hvis brugeren vil købe en vare skal der være en køb-nu-knap og vil brugeren oprette sig som bruger, skal der være en bliv-kunde-knap. Call2actions kan med fordel placeres taktiske steder, så man gør det så let som muligt at udføre en essentiel handling.

Convertionrate

Cardsorting test (se kortsorteringstest)

Diagnose

En diagnose, også kaldet webanalyse, omfatter at en usabilityekspert inspiserer en grænseflade for synlige og usynlige symptomer og derudfra stiller en diagnose med potentielle problemer. I visse tilfælde kan der ligesom hos lægen beordres yderligere undersøgelser. Usabilityeksperten udvælger derefter en behandlingsmetode (læs usabilitytest) eller forslår ændringer.

De facto

Latin og betyder “i praksis” og termen bruges om usabilityregler, der er bevist eller juridisk gældende. Eksempel: De facto er at 2 ud 3 overser, køb-nu-knappen (forudsat at en valid undersøgelse har påvist dette).

Donald Norman

Danmarkspanelet

Usabilitybureauet Userneeds har etableret et webpanel, som virksomheder kan låne til at foretage diverse undersøgelser. Center For Usability blåstempler, Danmarkspanelet og måden folk kontaktes på. Har du brug for en kvantitativ undersøgelse, så kontakt Userneeds igennem os og få en rabat på 5-10% afhængig af opgaven.

Ekspertevaluering

Eyetracking

Exit poll

I det en bruger forlader et website, præsenteres brugeres for et spørgeskema, hvor han/hun kan gives sin mening tilkende lige i forlængelsen af brugsoplevelsen.

Etik

Exit page

Også kaldet en abandon page. Udtrykket bruges om den side på websitet som er den sidste en bruger besøger. Hvis man har for mange page exits på bestemte sider kan man arbejde med at optimere disse sider.

E-pusher

E-pusher er en bog af Martin Thorborg, hvor han deler ud af hans erfaringer med e-handel. Den indeholder en række af gode råd og er skrevet på et hyggeligt mantraagtigt sprog. Kan bestemt anbefales, hvis man vil lære noget om taktisk usability. Du kan downloade bogen på www.e-pusher.dk/light

 

Etnografisk analyse

What

A task that observes and records an individual or group behavior in context. The study of a user group that informs the design of a product or a service that will increase the probability of it being a success.

 

When

Ethnography uses photographs, handwritten notes, tape recordings etc. to observe a user in their place of work, home or wherever they are interacting with the product. It is important that the user is seen in context and should be used where a user’s environment is an important influence on the design.

 

Why

The benefit of Ethnography over focus groups or other forms of usability tests are that it observes users in action. User’s actions often do not tally with their description of their actions, and that is where ethnography is so accurate and valuable.

– Indlægget er bidraget af

http://uxbasis.hellogroup.com/

 

Effektivitet

Effektmåling

Evaluering

E-metrikker

Flycockpittet

First impressions

Fokusgruppe

Fixpunkt

Flow

Fællesudforskninger

Flowchart

Focusgroup

F-mønster

F-mønstret er opdaget af eyetrackingforskere. F-mønstret er de typiske områder på hjemmesider.

Gazeplots

Goetes farvelære

Gestaltlovene

Gennemsnitsbrugeren

Genkendelighed – E-shots

Human factor

Handicapvenlighed

Heatmaps

Heuristisk evaluering

Heuristisk inspektion

Heuristisk vurderings

Heuristikker

Hvorfor, hvorfor, hvorfor metoden

Alle kender godt denne leg, hvor man som barn driller andre ved at blive ved med at spørge hvorfor indtil den der svarer himler med øjnene og giver fortabt. Den stammer angivelig fra en Amerikansk psykolog, som havde et par i sin konsultation, da de havde knas med ægteskabet. Efter blot 3 hvorfor, hvad psykologen nået ind til kernen af deres virkelige problem. Det viste sig at manden havde haft en affærde og på blot 3 spørgsmål havde psykologen nået helt ind til kernen.

 

Er du dygtig kan du bruge et hvorfor til rigtig meget. Du kan stille et spørgsmål med et ord og toneringen kan gøre en verden til forskel på svaret. Du kan lave et skeptisk hvorfor med rynkede øjenbryn eller et overrasket hvorfor med løftede øjenbryn. Brug disse teknikker med omhyg for at komme ind bag huden på respondenten i brugertest eller fokusgrupper. Kunsten ligger i at kunne stille et helt uladet og neutralt hvorfor. Prøv selv, det er sværere end man tror. Som hjælp til at skabe neutralitet kan du kombinere med papegøjeteknikken, hvor du gentager respondentens svar. Eksempel:

 

Moderator: Hvad synes du om produktnavnet?

 

Respondent: Det er ulækkert

 

Moderator:  og, hvorfor, er det ulækkert.

 

Respondent: Jeg får associationer til æggemad’er og en gammel madpakke

 

Moderator: Hvorfor får du associationer til æggemad’er og en gammel madpakke

 

Respondent: Logoet ligner et spejleæg og Kosteg i pakke lyder meget madkasseagtigt.

 

Hændelsesrapporter

Intelligent interface

Informator

Informationscent

Interviews

What

Used to obtain qualitative information about how the users feel about a product or service. They are conducted face to face and often in an environment that the users are comfortable in.

 

When

User interviews occur at the start, during and end of a design process. A script is composed to ensure the interview stays on topic and covers points from an unbiased, neutral perspective.

 

Why

Non-verbal clues are extremely important parts of this process, and being physically present allows tone of voice, expressions and body language to be noted. Making a point of these observations is important and the reason why user interviews offer a higher level of quality over telephone interviews or surveys.

– Indlægget er bidraget af

http://uxbasis.hellogroup.com/

 

ISO standarder

ISO 9241

Interface

Informationsarkitektur

Idiosynkratiske labels

Ikoner og brugervenlighed

Interaktion

Interaktionsdesign

Jakob Nielsen

Kvalitetssikring

Kvantitative test

Kvalitative test

Kuniavsky

Konverteringsrate

Konverteringsrate-optimering

Konventioner

Kortsorteringstest

What

Card sorting involves users, or stakeholders of a website ‘sorting’ cards into groups that make the most sense to them. The cards represent content on the website.

 

When

An open sort (where users define the groups they put cards into) can be used to help create information structure from the user’s perspective. A closed sort, (where groups are defined that the users must put the cards into) tend to be used to test or validate an existing design.

 

Why

A good reason to use card sorts is that they are a quick and costeffective way of gauging what a small sample of your users think. This process provides insight into the user’s mental models. Much of the value of card sorting comes from hearing why the user sorts the cards in the way that they do.

– Indlægget er bidraget af

http://uxbasis.hellogroup.com/

Koncepttest

Knibeøvelsen

Konsistens

Kuglepenstricket

Inden du udfører en tænke-højt-test kan du med fordel bede testpersonen skille en kuglepen ad og samle den igen, samtidig med de tænker højt. Så for det lige varmet op og prøvet hvad det vil sige at tænke-højt på et produkt det er 100% bekendt med. Alle har prøvet at skille en kuglepen ad.

KPI

Landingpage

En landingpage er en udvalgt side, som en bruger lander på efter typisk at have søgt i en søgemaskine eller klikket på et banner. I og med at alt trafikken   igennem denne webside, så kan man med fordel bruge ressourcer på at få optimeret denne landingpage. Hvis trafikkilden er SEO, så skal man samtænke søgeoptimering sammen med usability for please både brugere og søgerobotterne, hvilket ikke altid er lige let.

Lookflow

Lookflowet er den rækkefølge en website scannes i. Lookflowet kortlægges normalt via en eyetracking test, men kan også findes via andre metoder. Det typiske lookflow går fra logo til topmenu – hovedtekstfeltet – submenuerne i venstre side – bunden og op langs højre side. Hver bruger har selvfølgelig sit eget lookflow, men hvis man tager alle over en kam, så har de nogle fælles træk. BILLEDE IND HER AF TYPISK LOOKFLOW.

Lukkede spørgsmål

Logging

Lodestars

Manifest

Mantra

Metodetriangulering

Metodetriangulering handler om at få verificeret indsamlede data, så det opnår større validitet. Typisk er det resultater fra kvalitative undersøgelser, som man gerne vil have verificeret ved en kvantitativ undersøgelse.

MWR – Most wanted response

Mer avler mer

Motiverende design / persuasive design

Modenhedsvurdering

Mikrooptimering

Målgruppeanalyse

Metrikker

What

Figures produced by analytics programs such as Google Analytics, Webtrends or Omniture that give KPIs on particular areas of a site.

When

Used at the beginning of the analysis process and in parallel with a heuristic evaluation. It allows presentation of real data alongside expert opinion and illustrates how effective a site is at addressing user needs and any gaps in strategy. This tool should always be used in combination with other methods, and not standalone.

Why

Allows ROI to be shown when you can compare how the site performed pre and post design. During heuristic evaluation certain observations will be made that can then be clarified through web analytics data. These user experience statements can be verified by KPIs, that act as point of reference in the evolution of a site.

– Indlægget er bidraget af

http://uxbasis.hellogroup.com/

 

Moderator

Mashlows behovspyramide

Mentalt billede

Neuro-science

Neuro-marketing

Navigation

Observation

Opmærksomhed

Opgaveanalyse

What

Task analysis observes what a user is required to do in terms of actions and cognitive processes to achieve a task (the user’s goal). The graphical representation of the task (from notes taken during the observation of a user) establishes the user activities and behavior.

 

When

Conducted to understand a current system that a user interacts with and the information flow within it. At this stage it will always be observing the current setting for the user to achieve their tasks, either in an offline setting or within the existing website.

 

Why

It allows the discovery of the type of tasks your website must support and the scope of content. It helps refine or redefine the navigation or search to make sure the site is efficient, effective, and satisfying to users.

– Indlægget er bidraget af

http://uxbasis.hellogroup.com/

 

Organisationspolitiske udfordringer

Organisatorisk usability

Optimeret brugervenlighed

Opmærksomhedskannibalisering

Personas

Ordet persona stammer fra græsk og betyder maske. Når man arbejder med personas tager man brugerens ”maske” på, så man i hele processen med at skabe nye produkter kan forstå brugeren og brugerens behov. Dette hjælper med til, at man kan skabe en ide om, hvilke ønsker brugeren har og hvordan brugeren vil bruge det produkt som skal designes – hvad enten det er et website, en mobiltelefon eller en ny cykel. Personaen hjælper også med til at man kan forestille sig hvad brugeren vil bruge produktet til og i hvilken situation eller sammenhæng det skal bruges. En persona eksisterer ikke i virkeligheden, men er en fiktiv beskrivelse af en bruger, der er skabt på baggrund af data, der er indsamlet fra virkelige brugere.

 

Personastankegangen stammer fra IT systemudvikling, hvor flere i slutningen af 1990’erne var begyndt at tænke på, hvordan man kunne formidle en forståelse for brugerne. Der dukkede forskellige begreber op i litteraturen, f.eks. brugerarketyper, brugermodeller, livsstilssnapshots og modelbrugere. I 1999 skrev Alan Cooper bogen ”The Inmates are Runnning the Asylum” hvor han introducerede begrebet personas. Bogen blev en stor succes, og det blev starten til at begrebet personas blev anvendt som en betegnelse for fiktive brugerbeskrivelser. På trods af at der er skrevet en lang række artikler om brugen af personas, så eksisterer der ikke en entydig opfattelse af, hvordan metoden skal anvendes eller en definition af hvad en personabeskrivelse er. I litteraturen findes der i dag tre perspektiver på personas: Coopers målorienterede perspektiv, Grudin, Pruitt og Adlins rollebaserede perspektiv , og det engagerende perspektiv, der er baseret på at skabe engagement hos læseren.

 

Litteratur om personas:

About Face 3: The Essentials of Interaction Design. Wiley; 3rd edition (2007)

The User Is Always Right: A Practical Guide to Creating and Using Personas for the Web.

The Persona Lifecycle: Keeping People in Mind Throughout Product Design (Interactive Technologies).

Lene Nielsen: Engaging Personas and Narrative Scenarios.

– Dette indlæg er skrevet af Lene Nielsen

http://www.personas.dk

 

Paradigme

Profylaktisk usability

Pluralistisk walkthrough (se Fællesudforskninger)

Papegøjeteknikken

Prototyper

property checkliste

Patrick Jordan

Retrospektion

Retrospektion betyder løst omskrevet, minder fra tidligere oplevelser. Retrospektion bruges som teknik efter en brugertest til at genskabes brugeren tanker og følelser under brugertesten. Typisk vil man gøre det sammen med en video af brugeren brug af grænsefladen og spørge indtil hvad brugeren tænkte, da han gjorde bestemte gerninger. Der er delte meningen om metoden validitet, da brugeren kan opdigte på efterkrav ubevist og derved ødelægge testen. På plussiden er det klart at brugeren ikke forstyrres med at skulle tænke højt og blive spurgt undervejs i testen. Retrospektion bruges oftest ved eyetracking-tests, hvor man gennemgår en video med muse- og øjen-bevægelser.

Recognizability

Return-rate

Rolf Molich

Relevans

Rich picture

Sprogoptimering

Sitemap

Scanning

Split-test

Splittest

I en splittest opstilles et A og B eksemplar af det website man ønsker teste. På udvalgte punkter ændres de aspekter man ønsker at undersøge. Derefter teste både A og B-testen på en række testpersoner, hvorefter effekten af forskellene mellem A og B-testen kan fastlægges. En udbredt fejl er at ændre for mange aspekter i en splittest og derved har aspekterne indvirkning på hinanden. Det medfører at ændringer ikke kan måles isoleret og derved er splittesten nytteløs.

Survival of the fittest

Websites der benytter logik eller kunstig intelligens til at optimere grænsefladen, budskaber eller indholdet på et website kan med fordel benytte survival-of-the-fittest til at lade websitet optimere sig selv. Hvis en tekst ikke performer så godt som andre, så dør den og websitet husker at den tekst ikke er så god. Denne selektionsmetode kan også bruges til priser og indhold, men kræver i sagens natur meget trafik på websitet for at kunne lave en valide splittests.

Steven Krug

Stay-or-go-beslutning

Imellem de først 5-10 sekunder beslutter brugeren sig for om de vil blive eller om de vil finde et andet website. Kommunikationen er derfor altafgørende på entry-siden.

Syntagme

Say-do konflikter

SUS-test

Semantik

Severity-ranking

SIGCHI

Spørgeskemaundersøgelse

What

A way to obtain data from your audience in the form of an online questionnaire. Using a series of questions that are well structured and easy to answer, maximizes the response rate.

When

Used primarily at the start of a design process, surveys should be used to gauge opinion, user’s core needs and the relevance of content. They should skip areas that are likely to have a more complex answer. They are not suitable for uncovering usability issues.

Why

There should be a focused reason for a survey that will make the questions easier to structure. Online Surveys are cheap to run and relatively easy to manage. Be aware that they tend to provide a snapshot of the user base because they will not engage all types of users.

– Indlægget er bidraget af

http://uxbasis.hellogroup.com/

 

Quick’n dirty

Quality assurance (QA)

Test

Testlab

Test setup

Tilfredshedsundersøgelser

Tænke-højt-test

Tænke højt metoden

Trunks test

The golden spot

The golden spot er kun vigtigt i stay-or-go fasen – 5-10 sek. – BILLEDE AF GOLDEN SPOT HER

Task analysis

TQM – Total Quality Management – http://www.marketingsite.dk/tqm.htm

Tvetydige klassifikseringer

Tilgængelighed

User oriented design

User driven design

Undersøgelsesdesign

UX

Forkortelse for User eXperience eller på dansk brugeroplevelse. Opfattes af nogen som det “hele”, mens af andre som non-informativ relevans.

Usability – er en tværfaglig selvstændig disciplin i arbejdet med websites. Det berører aspekter i salg, service, marketing, psykologi, sociologi, antropologi, historie, sprog og …

Use cases

Usability lab

Usabilityprocessen

Userexperience

Validitet

Verification

Vokabular = ensrettet sprog (index-termer)

Webpanel

Webshop

Webstatistik

W3C

Webanalyse

Websurvey

What U see is what U do (Wysiwudo)

Wizard

World usability day  – World Usability Day (WUD), a day whose sole purpose is to increase awareness about the importance of developing user-friendly products. www.worldusabilityday.dk

W3C standarder

Æstetik

Åbne spørgsmål

freelance it konsulenter

Freelance it konsulenter er gennemgået i erhvervshåndbogen it branding. Erhvervsbogen har ligeledes et erhvervskursus, hvor erhvervsfolk kan erhverve sig den seneste opdatering om f.eks. regler, samt få ekspertsvar på spørgsmål af bogens hovedredaktør. Neden for er fremvist et udsnit, så du kan få en fornemmelse for bogen.

Bogen opdateres 4 gange om året og erhvervshåndbogen, er også blandt de mest opdaterede faghåndbøger på erhvervsbogmarkedet. Såfremt du vil lære mere om freelance it konsulenter og ønsker at købe bogen, så ring til os eller læg en ordre i vores webshop.

Du kan læse mere her.