Billige a-kasser – sådan gør du

ER du på jagt efter billige a-kasser

B2B SALG har lidt andre facetter end traditionelt websalg. Jeg vil her belyse nogle af de facetter, dog uden at gå meget i dybden med dem. Forhåbentlig kan det sætte gang i nogle konstruktive tanker, hvis du selv sidder med b2b-salg:

  • Konverteringsraten for B2B er oftest lavere, så lad være med at sammenligne med en b2c-webshop, der sælger det samme.
  • Moms-problematikken. Hvordan vil du beskrive om din vare er med eller uden moms? Hvordan vil du kommunikere, at du lægger moms på fakturaen?
  • Forretningsbetingelserne er oftere læst end i b2c-regi. Så de skal sidde lige i skabet, og ikke være en lang juridisk tekstvæg, men et brugbart, let læseligt og overskueligt dokument.
  • Købsbeslutningen er oftest længere, såkaldt lag-time. Derfor skal være med i beslutningslister, som Bureaubureau.dk og lister over billige a-kasser.
  • Mange gange er der flere personer involveret i beslutningen, så man både skal kommunikere i værdi til den reelle beslutningstager-målgruppe og en proxi-beslutningstager-målgruppe.
  • Betaling med Dankort kan være besværliggjort, da man selvom man har indkøbsrettigheder, ikke nødvendigvis har et firmakort. Understøt derfor altid faktura.
  • Sidst men ikke mindst, så er ordrerne ofte større i b2b-salg og præget af rammeaftaler. Dvs. at der kan være behov for, at man kan tilknytte en rabat til en bestemt brugerkonto.

 

 

Sådan finder du a-kasser

BLACK HAT UX er nok et nyt begreb for mange. Hvis du har arbejdet med SEO kender du formentlig begrebet Black hat SEO, som refererer til nogle af de dirty tricks, som kan manipulere dig højere op i søgeresultaterne på søgemaskinerne. Black hat SEO er et lånebegreb fra IT-programmering, hvor black hat refererer til personer som hacker. Ligeledes kan man, med onlinesalg for øje, lave nogle finter, som kan være i en ”etisk gråzone”. Nogle eksempler på manipulerende tiltag, som du formentlig allerede kender eller benytter, er den fremhævede pakke, som får et ribbon, hvor der står ”bedst til prisen” eller ”mest populære”. Er den nu også den mest populære? Mange der arbejder med konverteringsoptimering bruger også testimonials/brugeranmeldelser til skabe tryghed og derved skabe øget salg og konvertering.

Men i den mere kulørte ende, findes der også nogle andre tricks. Et psykologistudie påviste, at objekter, som bevæger sig langsomt, drager øjet. Dette kan du fx bruge i dit design i form af gif-animationer. Lav en flot gif-animation, hvor dit logo roterer ganske langsomt, eller købeknappen står og pulserer ganske svagt. Dette kan være nyttigt, hvis du på salgssiden har mange samtidig elementer, der slås om opmærksomheden. Du kan også benytte denne teknik på bannere, som jo sjældent får meget opmærksomhed kva fænomenet.

Begrebet lode-stars er lidt relateret. Men hvor de langsomme animationer er helt åbenlyse, så er lode-stars (ledestjerner) skjulte animationer, som ligger i et frekvensinterval, hvor øjet lige akkurat kan tiltrækkes af det, men man ikke kan se det umiddelbart. Det udspringer af marketingbegrebet ”Subliminal Advertising” og kendes nok bedst for de biografreklamer, Coca Cola lancerede i 1957. Her viste Coca Cola små mikroglimt af sodavand. Publikum gik herefter ud i pausen og købte en Cola. Det var dengang man skulle skifte båndspole, og der altid var pauser i spillefilm, når man var i biografen. Denne manipulerende reklame røg direkte ind i seernes underbevidsthed og skabte et påviseligt og udtalt positivt købsmønster. I dag er disse biografreklamer ulovlige. Kategorien af skjulte reklamer takseres som dårlig markedsføringsskik, men er kun i begrænset omfang ulovligt. På nettet er der, mig bekendt, ikke nogen lovgivning for subliminal markedsføring. Du vil måske synes det er amoralsk, og jeg vil heller ikke opfordre til at lave subliminale beskeder. Men brug dette som et støtteværktøj til at skabe fokus på de knapper og call-2-actions, som er vigtige for dit salg. Du kan fx lave en grafik i flash eller en gif-animation, hvor du arbejder med at, der fremkommer en pil, hvert 24-25. frame / sek.

Dark patterns har samlet en lang række eksempler på det som de selv kalder Dark Patterns: ”Dark Patterns are User Interfaces that are designed to trick people”.

Hvorfor er nogle a-kasser billige?

BB-TESTS er en valideringstest, som man bruger som baseline for en AB-tests. Hvis du eller dit bagland har bekymringer omkring validiteten af en splittest, så er BB-testen glimrende til at overbevise omverdenen om, hvorfor en test skal køre i en tilpas lang periode for at opnå validitet nok. BB-testen tester to helt ens sider op mod hinanden med et 50/50 split. Derved bør begge sider jo performe nøjagtig lige godt. Men den skal i mange tilfælde køre overraskende længe før, at man opnår tilstrækkelig statistisk signifikans til, at de er helt jævnbyrdige. Hvis den ene outbattler den anden med f.eks. 5 %, så skal man enten:

  • Lad den køre længere, så man ved hvornår man tidligst opnår validitet.
  • Finde et andet konverteringspunkt med mere volumen, så man hurtigere kan opnå validitet.
  • Korrigere fremtidige splittest med +-5%.

Uden BB-testen, så havde man ikke vidst om det var en konverteringsårsag eller en statistisk varians, som udgjorde en stigning eller fald i ens split-test. I et lille land som Danmark er det faktisk meget få websites, som har konverteringer nok til at kunne arbejde intensivt med split-test. For mange virksomheder skal testen rulle i fx 2-3 måneder, før der er nok salg eller konverteringer igennem. Og med et delay (lag) på 2-3 måneder mellem hver test, så bliver det aldrig en primær driver i ens optimeringsarbejde. Man kan naturligvis køre flere tests på andre områder af ens website, men de kan påvirke hinanden og gøre begge testresultater ubrugelige.

Man kan godt køre flere samtidige split-tests, så længe man er sikker på, at de ikke påvirker hinanden.