freelance it konsulenter

Freelance it konsulenter er gennemgået i erhvervshåndbogen it branding. Erhvervsbogen har ligeledes et erhvervskursus, hvor erhvervsfolk kan erhverve sig den seneste opdatering om f.eks. regler, samt få ekspertsvar på spørgsmål af bogens hovedredaktør. Neden for er fremvist et udsnit, så du kan få en fornemmelse for bogen.

Bogen opdateres 4 gange om året og erhvervshåndbogen, er også blandt de mest opdaterede faghåndbøger på erhvervsbogmarkedet. Såfremt du vil lære mere om freelance it konsulenter og ønsker at købe bogen, så ring til os eller læg en ordre i vores webshop.

Du kan læse mere her.